Štampa i izrada raznih samostojećih elemenata, figura i standardnih formi oglašavanja na mestima prodaje. Osim uobičajenog štampanog POS materijala, postoji mogućnost da se uz konsultacije i zajednički rad dođe do inovativnih rešenja koja će biti atraktivnija i privlačiti veću pažnju potrošača na prodajnom mestu.

Police

POP display

Pultovi