Prilagođeno vašim potrebama i lokaciji na kojoj će biti izloženi, baneri mogu biti ciradni ili od meša – PVC materijala mrežaste strukture. U svakom slučaju, materijali koji se koriste imaju veliku trajnost i otporni su na sve atmosferske uticaje. U finalnoj obradi banerima se mogu dodati ringlice ili tuneli radi lakše montaže i održavanja.