U skladu sa kreativnim rešenjima brendiranja fasada, u mogućnosti smo da izradimo fasadne grafike velikih površina i različitih oblika koristeći tehniku spajanja više komada PVC cirade ili meša u jedinstvenu celinu. Materijali na kojima se štampa, PVC cirada i meš, poseduju veliku trajnost i otporni su na sve vremenske uslove i atmosferske uticaje.