Big Print u kvantnom skoku

Međunarodna konferencija „Kvantni skok“, u organizaciji Privredne komore Srbije, održana je  3. i 4. oktobra u Beogradu. Cilj konferencije bio je stvaranje nove ekonomske klime, inovativnih strategija i rešenja koja bi Srbiji pružila priliku da učini „kvantni skok“ i postane vodeća ekonomska i investiciona destinacija Jugoistočne Evrope.

„Kvantni skok“ je okupio poslovne lidere, postojeće i potencijalne investitore, preduzetnike, vodeće svetske stručnjake i zvaničnike Srbije, kako bi kroz razmenu ideja došli do konkretnih rešenja za što kvalitetnije privredno okruženje u Srbiji.

Među učesnicima konferencije su i predstavnici kompanija Microsoft, Google, Facebook, Apple, Fiat, Antenna Group, Philip Morris, McKinsey & Company, Gazprom Neft, British Petroleum, Erste Bank, Falkensteiner Michaeler Tourism Group, Svetske turističke organizacije UN, kao i mnogih drugih međunarodnih organizacija. Paralelno sa glavnim predavanjima održane su posebne sesije posvećene kreativnosti kao pokretaču razvoja u Srbiji.

Opremajući štampanim materijalom prostor Opere i teatra MADLENIANUM za potrebe konferencije, Big Print se odlično snašao u ovom prestižnom društvu.