BIG Roll up

Roll Up koji doseže visine koje ni jedan drugi ne može!

Pored roll up konstrukcija standardnih dimenzija (0.85, 1 i 1.2m), u ponudu smo uvrstili i novu konstrukciju promenljivih dimenzija.

Promenljive dimenzije podrazumevaju 3 različite visine, koje mogu iznositi 2, 2.5 ili 3m, dok je širina Roll Up-a 2m i ona je nepromenljiva. Time se ova konstrukcija razlikuje od standarnih, jer je njihova visina najčešće fiksna.

Konstrukcija je izrađena od visoko kvalitetnih materijala, veoma je stabilna bez obzira na visinu, ali ujedno je i mobilna i lako prenosiva.

Materijal na kom se štampa Roll Up je frontlit cirada i sam print se može menjati po potrebi.